Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerlemesi ve fizibilite raporu ile proje değerlemesi. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından denetlenen ve ekspertiz faaliyeti gösteren lisanslı bağımsız eksperler (değerleme uzmanları) ile iş birliği yapmaktadır.

Emlak Ekspertiz Raporu içeriği;
– Tapu bilgileri,
– Harita ve konum bilgileri,
– Güncel taşınmaz fotoğrafları,
– Emsal gayrimenkul değerleri,
– Gayrimenkulün olası değeri
– Bağlı bulunduğu belediye/tapu/kadastro müdürlüklerinde yasal durum analizleri

Gayrimenkul Değerleme Raporu içinde değerleme talebi, talebin kapsamı, amacı ve gayrimenkullerin özelliklerinin yanı sıra olması gereken diğer asgari değerleme bilgileri yer almaktadır. Gayrimenkulün nitelik ve fiziki/hukuki koşulları yer almaktadır. Değerleme Uzmanları genellikle gayrimenkulün türüne göre 3 farklı yöntemden birini kullanarak sizlere ekspertiz raporu hazırlamaktadırlar.

Emsallerin Karşılaştırılması Yöntemi – Değer tespiti yapılacak gayrimenkul ile benzer özellikler gösteren yeterli sayıda gayrimenkul emsal olarak alınır ve karşılaştırma yapılır.

• Gelir Yöntemi – Bir gayrimenkulün geri kalan ekonomik ömrü içinde bir yatırımcı veya bir kullanıcı için muhtemel net gelir akışını ele alır. Bu gelir akışı benzer gayrimenkullerden elde edilen gelirle karşılaştırılır ve yatırımdan elde edilecek olan muhtemel kazanç benzer gayrimenkullerden veya diğer tür yatırımlardan elde edilen kazançlar ile karşılaştırılır.

• Maliyet Yöntemi – Mevcut ekonomik koşullar altında yapının yeniden inşası göz önüne alınır

Kiralık Tatil Evi Seçenekleri
Sohbet Et
message
sms
whatsapp
phone