Konutta KDV ve Tapu Harcı İndiriminde Son 15 gün!

21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20 Mart 2019 Tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki değişiklikler öngörülmüştür.

Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin tapu işlemlerinde indirimli tapu harcı oranı uygulamasına 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edilecektir.

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5inci maddesindeki “31.03.2019” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle konut ve işyeri teslimlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 olarak alınan tapu harcı, 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) binde 15 oranı dikkate alınarak indirimli olarak uygulanmaya devam edecektir.

Böylece kapsamdaki işlemlerde tapu harcı oranı toplamda 31 Aralık 2019 tarihine kadar binde 40 yerine binde 30 olarak dikkate alınacaktır.

%18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerleri için %8 olarak uygulanan KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Hatırlanacağı üzere, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, konutlarda uygulanacak KDV oranları;

a) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları dışında veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde olmakla birlikte rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde olan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olmayan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500 TL’nin) altında olanlar için %1,

b) Net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları içerisinde rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler dışında lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000-2.000 TL (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500-1.000 TL) arasında olanlar için %8,

c) Net alanı 150 m²’nin üzerindekiler ile 150 m²’ye kadar olmakla birlikte büyükşehir belediye sınırları içerisindeki lüks ve birinci sınıf yapılarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 2.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 1.000 TL’nin) üzerinde olanlar için %18

olarak belirlenmiştir.

Kiralık Tatil Evi Seçenekleri
Sohbet Et
message
sms
whatsapp
phone